Föreslå nästa mottagare av det internationella jämställdhetspriset

Statsrådets kommunikationsavdelning 25.10.2018 8.30
Pressmeddelande 497/2018

Nu kan den breda allmänheten föreslå nästa mottagare av det internationella jämställdhetspriset som inrättats av Finlands regering (International Gender Equality Prize). Priset delas ut för andra gången hösten 2019 och kan tilldelas en person eller aktör som anses ha främjat jämställdhet mellan könen på ett sätt som är internationellt betydande. Prissumman har nu utökats till 300 000 euro.

– Strävan efter jämställdhet mellan kvinnor och män är en grundpelare i det finländska samhället. Finland skulle vara ett väldigt annorlunda land om kvinnor och flickor inte skulle ha deltagit i att bygga upp vårt välfärdssamhälle. Genom priset vill vi främja jämställdhet också internationellt genom att uppmuntra jämställdhetsdebatten och lyfta fram viktiga teman i anslutning till den, till exempel våld mot kvinnor, säger statsminister Juha Sipilä.

– Jag hoppas att vi får en stor mängd goda förslag på jämställdhetsförkämpar från olika delar av världen.

Priset inrättades 2017 för att hedra Finlands 100 år av självständighet. Den första pristagaren var Tysklands förbundskansler Angela Merkel som genom sitt livsverk har blivit en av världens mest inflytelserika personer och en förebild för många kvinnor och flickor.

I priset ingår en prissumma på 300 000 euro som pristagaren inte får för eget bruk, utan som ska riktas till ett ändamål som stärker jämställdheten. Förbundskansler Merkel valde att ge sitt pris (150 000 euro 2017) till en nigerisk civilsamhällesorganisation som främjar kvinnors och flickors rättigheter. Med hjälp av prispengarna grundar organisationen SOS Femmes et Enfants Victimes de Violence Familiale ett skyddshem i Nigers huvudstad Niamey för kvinnor och flickor som blivit offer för familjevåld.

Pristagaren utnämns av statsrådet på förslag av en internationell priskommitté. I priskommittén för 2019 ingår kommitténs ordförande riksdagsledamot Pekka Haavisto, ordföranden för Kvinnoorganisationernas Centralförbunds styrelse Eva Biaudet, chefen för organisationen Women Deliver Katja Iversen, ledamoten i Europaparlamentet och Finlands första kvinnliga statsminister Anneli Jäätteenmäki och en av grundarna till den sydafrikanska civilsamhällesorganisationen Sonke Gender Justice Dean Peacock.

Priset delas ut vartannat år i samarbete med staden Tammerfors.

Förslag till pristagare tas emot till och med den 31 december 2018 på webbplatsen www.genderequalityprize.fi. Förslagen ska skrivas på engelska.

Ytterligare information: Riikka Pakarinen, specialmedarbetare (EU-ärenden), tfn 040 580 0833, Jorma Korhonen, råd för internationella ärenden, tfn 0295 160 410, Irina Haltsonen, kommunikationssakkunnig, tfn 050 597 3744, statsrådets kansli

Länkar:

Pressmeddelande på tyska och på franska

Internationella jämställdhetsprisets webbplats: www.genderequalityprize.fi

Blanketten där man kan föreslå pristagare

Läs mer: Det prisbelönta skyddshemsprojektet i Niger framskrider med stormsteg 

Juha Sipilä
demokrati
internationella relationer
jämställdhet
pris
utvecklingssamarbete
värden