Om webbplatsen

Tjänstens innehåll

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen genderequalityprize.fi. En del av aktualitetsinnehållet på webbplatsen produceras av övriga ministerier och samarbetspartner. Statsrådets kansli ansvarar inte för detta innehåll.

Användningsvillkor

På webbplatsen tillämpas samma användningsvillkor som i statsrådets webbtjänst.

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons som gäller priset. Vi kan svara på respons och frågor endast om kontaktuppgifter fyllts i (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post. Officiella meddelanden ska skickas till statsrådets kanslis registratorskontor kirjaamo(a)vnk.fi.

Dataskydd

Statsrådets kansli är ägare av det internationella jämställdhetspriset och innehavare av rättigheterna till priset. Statsrådets kansli utser en priskommitté som föreslår en pristagare. Statsrådet utser pristagaren utifrån priskommitténs förslag.

Personregistret över priskandidaterna utgör utgångspunkten för beslut om pristagare. Förslag till pristagare samlas in globalt via en elektronisk blankett på webbplatsen www.genderequalityprize.fi.

Vi behandlar personuppgifter med anknytning till jämställdhetspriset med stöd av artikel 6.1 e i dataskyddsförordningen. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning.

Statsrådet fattade ett principbeslut om inrättande av ett internationellt jämställdhetspris hundraårsjubileet av Finlands självständighet till ära den 21 juni 2017.

Registrerade uppgifter

Personens namn och kontaktuppgifter (postadress, telefonnummer, e-postadress).

Utlämnande av uppgifter

Personuppgifter överförs utanför EU och EES-området under de år då priskommittén har medlemmar som kommer från en stat utanför dessa områden.

Bevaringstid för uppgifterna

De uppgifter som förts in i registret utgör bakgrundsmaterial för statsrådets beslut. Uppgifter registreras och raderas i enlighet med de principer som fastställts för statsrådets beslutsfattande.

Ytterligare information

Ytterligare information om webbplatsen ges av enheten för externa ekonomiska relationer vid statsrådets kansli. 

tuy(at)vnk.fi
Statsrådets kansli
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 23, 00023 Statsrådet
Telefon 0295 16001