Om webbplatsen

Tjänstens innehåll

Statsrådets kansli ansvarar för webbplatsen genderequalityprize.fi. En del av aktualitetsinnehållet på webbplatsen produceras av övriga ministerier och samarbetspartner. Statsrådets kansli ansvarar inte för detta innehåll.

Användningsvillkor

På webbplatsen tillämpas samma användningsvillkor som i statsrådets webbtjänst.

Respons

Med responsblanketten kan du skicka in frågor och respons som gäller priset. Vi kan svara på respons och frågor endast om kontaktuppgifter fyllts i (e-postadress eller namn och adress). Vi svarar i första hand per e-post. Officiella meddelanden ska skickas till statsrådets kanslis registratorskontor kirjaamo(a)vnk.fi.

Ytterligare information

Ytterligare information om webbplatsen ges av enheten för externa ekonomiska relationer vid statsrådets kansli. 

tuy(at)vnk.fi
Statsrådets kansli
Snellmansgatan 1 A, Helsingfors
PB 23, 00023 Statsrådet
Telefon 0295 16001