Förslag till pristagare tas emot från den 25 Oktober

Vem ska få det internationella jämställdhetspriset 2019? Vem som helst har möjlighet att föreslå nästa pristagare under hösten 2018. Förslagen till pristagare ska lämnas in via en blankett (på engelska) från den 25 Oktober till den 31 December 2018.

Vi ser fram emot att få utmärkta nomineringar!

Läs mer

Finlands regerings internationella jämställdhetspris till förbundskansler Angela Merkel

Den 14 december offentliggjorde statsminister Juha Sipilä den första mottagaren av det internationella jämställdhetspriset (International Gender Equality Prizen) som har inrättats av Finlands regering. Priset tilldelas Tysklands förbundskansler Angela Merkel som erkänsla för hennes långsiktiga och världsomfattande arbete som försvarare av människovärde och mänskliga rättigheter och som förespråkare för kvinnor och flickor. Läs mer

Bilder
Video
This is FINLAND: Finland announces first recipient of International Gender Equality Prize
Kolumn: Internationella jämställdhetspriset till en förebild som krossat glastak
(Fotografi: Juha Roininen)

Förbundskansler Angela Merkel riktar prissumman till arbetet mot våld mot kvinnor och flickor

Våldet mot kvinnor och flickor blev huvudtemat när regeringens internationella jämställdhetspris, International Gender Equality Prize, delades ut i Tammerfors den 6 mars. Pristagaren, förbundskansler Angela Merkel, som offentliggjordes i december 2017, riktar prissumman på 150 000 euro till en nigerisk civilsamhällesorganisation som arbetar för kvinnors och barns rättigheter. Organisationen planerar att grunda ett skyddshem för pengarna. Läs mer

Fotografier
Upptagningen
Fotografi: Ella Kiviniemi / Statsrådets kansli

Hårt arbete med att förbättra kvinnors och flickors ställning

Den prissumma som ingår i det internationella jämställdhetspriset riktas till civilsamhällesorganisationen SOS Femmes et Enfants Victimes de Violance Familiale (SOS FEVVF). Organisationen främjar kvinnors och flickors rättigheter i Niger i Västafrika, där det råder stor ojämlikhet. Med hjälp av den prissumma på 150 000 euro som Tysklands förbundskansler Angela Merkel anvisat SOS FEVVF har organisationen möjlighet att förverkliga en långvarig dröm. Läs mer

Fotografi: Ella Kiviniemi / Statsrådets kansli