Tietoa sivustosta

Palvelun sisältö

Genderequalityprize.fi-sivustosta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Osa sivustolla esitetyistä ajankohtaissisällöistä on muiden ministeriöiden ja yhteistyökumppanien tuottamaa. Sosiaali- ja terveysministeriö ei vastaa näistä sisällöistä.

Käyttöehdot

Sivustolla sovelletaan samoja käyttöehtoja kuin valtioneuvoston verkkopalvelussa.

Palaute

Palautelomakkeella voi lähettää kysymyksiä ja palautetta palkintoon liittyen. Palautteisiin ja kysymyksiin voidaan vastata vain, jos yhteystiedot on täytetty (sähköpostiosoite tai nimi ja osoite). Palautteisiin vastataan ensisijaisesti sähköpostilla. Virallinen posti tulee lähettää valtioneuvoston kanslian kirjaamoon osoitteeseen [email protected].

Tietosuoja

Valtioneuvoston kanslia on kansainvälisen tasa-arvopalkinnon omistaja ja oikeuksien haltija. Valtioneuvoston kanslia nimeää palkintolautakunnan. Palkintolautakunta ehdottaa palkinnon saajaa, jonka valtioneuvosto nimeää palkintolautakunnan ehdotuksesta.

Henkilötietolista ehdokkaista muodostaa lähtökohdan palkinnonsaajan valitsemiseksi. Listalle kerätään ehdotuksia maailmanlaajuisesti sähköisellä ehdotuslomakkeella sivuston www.genderequalityprize.fi kautta.

Käsittelemme tasa-arvopalkintoon liittyviä henkilötietoja tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 e kohdan perusteella. Käsittely on tarpeen yleistä etua koskevan tehtävän suorittamiseksi tai rekisterinpitäjälle kuuluvan julkisen vallan käyttämiseksi.

Valtioneuvosto teki periaatepäätöksen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon perustamisesta Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 21.6.2017.

Tallennetut tiedot

Henkilön nimi, henkilön yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoitteet).

Tietojen luovutus

Henkilötietoja siirretään myös EU:n tai ETA-alueiden ulkopuolelle niinä vuosina, kun palkintoraadin jäsenet ovat näiden alueiden ulkopuolelta.

Tietojen säilytysaika

Rekisteriin talletetut tiedot toimivat taustamateriaalina valtioneuvoston päätökselle. Tiedot tallennetaan ja poistetaan valtioneuvoston päätöksenteosta säädettyjen periaatteiden mukaisesti.

Lisätietoja

Lisätietoja sivustosta antaa sosiaali- ja terveysministeriön tasa-arvoyksikkö.

[email protected]
0295 16001 (Valtioneuvoston vaihde)
PL 33, 00023 Valtioneuvosto
Meritullinkatu 8, 00170 Helsinki