Prisnämnden 2019

Pekka Haavisto, ordförande

Pekka Haavisto är ledamot i Finlands riksdag och utrikesminister.

Haavisto var den första miljöministern i Europa, inledningsvis som minister för miljö och utveckling och sedan som minister för utveckling och statsägande. Han har varit partiledare för Gröna förbundet i Finland och även för det Europeiska gröna partiet. Senare utnämndes han till utrikesministerns särskilde representant för kriser i Afrika.

Haavisto var under en period verksam i Sudan och Darfur som EU:s särskilde representant och som FN:s särskilde rådgivare under fredsprocessen i Darfur 2007. Han har även lett ett flertal uppdrag i konfliktområden som ordförande för UNEP:s arbete efter konflikter. Haavisto är styrelseordförande i fredsorganisationen EIP. Han lever i ett registrerat parförhållande med Antonio Flores från Ecuador.

Eva Biaudet

Eva Biaudet är en välkänd människorättsaktivist i Finland. Hon är ledamot i Finlands riksdag och var tidigare omsorgs- och jämställdhetsminister.  Hon inledde 2019 sin sjätte period i riksdagen och är nu medlem av utrikesutskottet och stora utskottet, som behandlar Europafrågor. Hon har verkat som ordförande för riksdagens nätverk för mänskliga rättigheter och leder nu kvinnonätverket i riksdagen. Hon är även ordförande för sitt partis partifullmäktige.  Hon var under en period diplomat i Wien som OSSE:s särskilda representant för bekämpning av människohandel. 
Efter sin tid i Wien utnämndes hon till Finlands minoritetsombudsman och diskrimineringsombudsman. I presidentvalet 2012 var hon Svenska folkpartiets kandidat.
Sedan 2015 har Eva Biaudet varit ordförande i Kvinnoorganisationernas Centralförbund i Finland, en paraplyorganisation som består av 60 olika kvinnoorganisationer med ca 400.000 medlemmar.  Hon är därutöver engagerad i många olika ideella organisationer med inriktning på förstärkning av demokrati, antirasism och barns rättigheter.

Katja Iversen

Katja Iversen är ordförande och verkställande direktör för Women Deliver, en ledande global förespråkare för investeringar i jämställdhet och i flickors och kvinnors hälsa, rättigheter och välbefinnande, med särskilt fokus på mödrars hälsa samt sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.

Iversen är en internationellt erkänd expert på utveckling, opinionsbildning och kommunikation med över 25 års erfarenhet av att arbeta i olika ideella organisationer, företag och FN-organ. Hon innehade tidigare posten som chef för strategisk kommunikation och offentlig opinionsbildning för UNICEF, en post som hon fick efter att under nära sex år ha lett gruppen som ansvarade för opinionsbildning och kommunikation i frågor om reproduktiv hälsa för FN:s befolkningsfond (UNFPA).

Iversen har en master i kommunikation, en kandidatexamen i offentlig förvaltning och diplom i organisationsledning, konfliktlösning och internationell utveckling.

Iversen har arbetat med global utveckling i mer än 20 år och har byggt upp ett brett nätverk inom FN, olika utvecklingssamhällen och den internationella medievärlden. Hon har även varit rådgivare och handledare till ett flertal chefer för Fortune 500-företag i ämnen som tvärkulturell verksamhetsstyrning och kommunikation. Förutom att ha blivit utnämnd till International Gender Champion i MIT Women & Technology Solve Leadership Group är hon även en efterfrågad lektor och föreläsare.

Anneli Jäätteenmäki

Anneli Jäätteenmäki var ledamot i Europaparlamentet. Där var hon medlem av miljöutskottet och suppleant i budgetutskottet. Hon har även verkat som vice ordförande i Europaparlamentet samt som vice ordförande i sin egen politiska grupp i parlamentet, ALDE.

Innan hon valdes in i Finlands riksdag 1987 arbetade Anneli Jäätteenmäki som jurist. Hon har även tidigare varit justitieminister, den finska riksdagens talman och Finlands första kvinnliga statsminister.

Anneli Jäätteenmäki tillhör Centern i Finland och har även varit dess partiledare. Hon var också under en lång period ordförande för föreningen Centerkvinnorna i Finland.

Under hela sin karriär har Jäätteenmäki ofta tagit upp ämnen som transparens, jämlikhet mellan könen och mänskliga rättigheter. Under sina år i Europaparlamentet har hon arbetat med frågor i anknytning till folkhälsa, såsom livsmedelssäkerhet, livsmedelsmärkning och kemikalielagstiftning. Hon har också länge strävat efter att förbättra förvaltningen och administrationen av EU-institutionerna.

Dean Peacock

Dean Peacock är medgrundare och en av de verkställande direktörerna för Sonke Gender Justice, en prisbelönad sydafrikansk ideell organisation som är verksam i 25 afrikanska länder och globalt och som har som mål att förhindra könsbaserat våld, minska spridningen av HIV och AIDS och verka för jämlikhet mellan könen, mänskliga rättigheter och social rättvisa. 

Peacock är även en av grundarna och delade tidigare ordförandeskapet för organisationen Global MenEngage Alliance, som idag är verksamt i 70 länder runtom i världen, och för Global MenCare Campaign, som nu är aktivt i ett dussintal länder.

Peacock är hederslektor vid University of Cape Towns School of Public Health, gästprofessor vid University of California San Francisco Center for AIDS Prevention Studies och en Ashoka Fellow. Han har publicerat en lång rad artiklar om jämställdhet mellan könen, hälsa och mänskliga rättigheter i ett flertal stora nyhetskanaler och akademiska tidskrifter. Han har varit rådgivare för den sydafrikanska regeringen, ett antal FN-organ, FN:s generalsekreterare och för organisationen Nobel Women’s Initiatives globala kampanj för att stoppa sexuellt våld i konflikter.