Priset 2019

Det internationella jämställdhetspriset delas ut nästa gång 2019. Priset tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet på ett sätt som är internationellt betydande.

Vem som helst har möjlighet att föreslå nästa pristagare under hösten 2018. Därefter går förslagen vidare till en prisnämnd som består av internationella experter. Det slutliga beslutet om pristagaren fattas av statsrådet.

Du kan lämna in ditt förslag till pristagare via blanketten på jämställdhetsprisets webbplats. Förslagsblanketten är på engelska. Tidsplanen för mottagandet av förslag preciseras inom kort.