Priset 2019

Det internationella jämställdhetspriset delas ut nästa gång 2019. Priset tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet på ett sätt som är internationellt betydande.

Vem som helst hade möjlighet att föreslå nästa pristagare via blanketten på jämställdhetsprisets webbplats som var öppen från den 25 Oktober till den 31 December 2018. Därefter går förslagen vidare till en prisnämnd som består av internationella experter. Det slutliga beslutet om pristagaren fattas av statsrådet.