Jämställdhetsfrågor diskuteras på torsdag i Bryssel under ledning av EU-kommissionär

28.11.2018 16.40 | Publicerad på svenska 28.11.2018 kl. 17.26
Nyhet

Věra Jourová, EU-kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, konsumentfrågor och jämställdhet, är huvudtalare vid ett diskussionsmöte som gäller nuläget för jämställdheten i Europeiska unionen. Mötet ordnas i Europaparlamentet på torsdag den 29 november.

Andra talare vid evenemanget ”Gender equality and the European Union: Where are we today?” är Finland's ambassadör i Belgien Riitta Resch, chef för social- och hälsovårdsministeriets jämställdhetsenhet Tanja Auvinen, rådet för internationella ärenden Jorma Korhonen från statsrådets kansli samt biträdande borgmästare i Tammerfors Johanna Loukaskorpi.Ledamot av Europaparlamentet Anneli Jäätteenmäki står värd för diskussionsmötet. Jäätteenmäki är också medlem i priskommittén för det internationella jämställdhetspriset.

I sina anföranden begrundar de finländska talarna bland annat vilken betydelse jämställdhet har för Finland. De berättar bland annat vad Finland i praktiken har gjort för att nå jämställdhet och talar om jämställdhetens betydelse som prioriterat område i utrikespolitiken. Vid evenemanget presenteras också det internationella jämställdhetspriset, International Gender Equality Prize, som inrättats av Finlands regering. Den breda allmänheten både i Finland och internationellt har nu möjlighet att nominera en kandidat till det internationella jämställdhetspriset 2019.

EU
Europaparlamentet
jämställdhet
mänskliga rättigheter