Ministeriet sporrar till jämställdhetsgärningar inom idrott genom Piikkarit-prisen

Undervisnings- och kulturministeriet 2.7.2018 12.45 | Publicerad på svenska 2.7.2018 kl. 12.55
Nyhet
Ministeriet sporrar till jämställdhetsgärningar inom idrott genom Piikkarit-prisen
Kuvassa vuoden 2017 Piikkarit-palkinto, joka myönnettiin Ylelle. Kuva: Pia Mäkinen/OKM

Undervisnings- och kulturministeriet fortsätter kampanjen för jämställdhetgärningar inom idrott som körde igång under jubileumsåret för Finlands självständighet. Under jubileumsåret genomfördes 20 gärningar. Nu är målet att få ihop 100!

Undervisnings- och kulturministeriet utmanar alla aktörer inom idrottens olika sektorer att delta i främjandet av jämlikhet mellan könen genom konkreta handlingar. Utmaningen förverkligas i samarbete med projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring som drivs av Kvinnoorganisationernas Centralförbund och delegationen för jämställdhetsärenden.

Gärningen kan genomföras inom olika områden, så som t.ex. ledningen, arbets- och idrottskarriärer, träning, domarverksamhet, frivilligarbete, utbildning, mentorskap, evenemang, hobbyverksamhet, arbete för mera rörelse inom småbarnspedagogiken, skolan och i studiemiljön, inom information och marknadsföring, verksamhetsprinciper eller kunskapsunderlag.

En gärning som godkänns för projektet bör öka jämlikheten mellan könen eller förbättra kvinnors och flickors ställning inom motion och idrott.

Gärningen kan vara stor eller liten, men den ska vara konkret och resultaten ska synas. Gärningen kan grunda sig helt på en ny idé eller på en tidigare modell på god praxis, så som gärningarna under 2017. En särskilt förtjänstfull handling är startskottet för en mera långsiktig process för främjandet av jämställdhet. Det kan också vara en engångshandling. Den grundläggande förutsättningen är att gärningen är ny för den aktör som utför den (tidigare långsiktigt arbete för jämställdhet räknas inte).

De bästa gärningarna belönas i slutet av 2018 med Piikkarit-priset. Pristagaren väljs ur de jämställdhetsgärningar som senast den 31 oktober 2018 har anmälts till projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring. Till tävlingen behöver man inte särskilt anmäla sig.

Prisjuryn består av representanter för undervisnings- och kulturministeriet samt, i fråga om gärningar som gäller ledning, representanter för styrgruppen för Finland Olympiska Kommittés projekt Leder som en kvinna.

Projektet Jämställdhetsgärningar ger förändring 2018-2019 grundar sig på resultat och närverk i anslutning till projektet 100 jämställdhetsgärningar. Målet med projektet är att i samarbete med olika aktörer fördjupa och mångfaldiga genomförda jämställdhetsgärningar och på så sätt främja kvinnors rättigheter och förverkligandet av jämställdhet mellan könen i det finländska samhället.

Mer information: Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd, tfn 0295 330 054, UKM, ansvarsområdet för idrott

Mer om ämnet

Idrott
jämställdhet
motion
pris
värden