Social- och hälsovårdsministeriet och utrikesministeriet informerar
Minister Saarikko deltar i FN:s kvinnokommissions möte

Social- och hälsovårdsministerietUtrikesministeriet 12.3.2018 11.11
Pressmeddelande 31

FN:s kvinnokommissions (Commission on the Status of Women, CSW) 62:a möte hålls den 12–23 mars i New York.

Huvudtema för mötet är kvinnor och flickor på landsbygden. Uppföljningstema är kvinnors medverkan och representation i media och inom informations- och kommunikationsteknik. Finlands prioriteringar vid mötet är kvinnors politiska deltagande, sexuell och reproduktiv hälsa och sexuella och reproduktiva rättigheter samt jämlik tillgång till basservice. Finland talar dessutom för rättigheter för kvinnor och flickor med funktionsnedsättning samt ursprungsfolkens rättigheter.

Från Finland deltar under familje- och omsorgsminister Annika Saarikkos ledning en bred delegation bestående av riksdagsledamöter, tjänstemän från ministerier samt representanter för civilsamhällesorganisationer. Minister Saarikko håller Finlands anförande vid mötet, deltar i samnordiska evenemang och evenemang som ordnas av EU samt träffar personer ur ledningen för FN-organisationer och andra ministrar som ansvarar för jämställdhetsfrågor.

Minister Saarikko talar vid ett sidoevenemang arrangerat av Finland som handlar om bekämpning av sexistiskt näthat.

”Sexistiskt näthat inverkar på kvinnors jämställda politiska deltagande. Därför måste hatyttringar, precis som allt våld mot kvinnor, bekämpas”, säger minister Saarikko.

Mötets webbplats: http://www.unwomen.org/en/csw/csw62-2018.

Twitter: #FinlandCSW, #CSW62, #nordicequality

Ytterligare information:

Riikka Pirkkalainen, specialmedarbetare, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 40 539 5090

Hanna Onwen-Huma, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn +358 295 163 233

Sofie Sandström, attaché, utrikesministeriet, tfn +358 295 351 995

Annika Saarikko
FN
internationellt samarbete
jämställdhet
kvinnans ställning