Meny

Statsminister Marin träffade FN:s generalsekreterare Guterres

Statsrådets kommunikationsavdelning 7.3.2020 0.52 | Publicerad på svenska 10.3.2020 kl. 17.24
Pressmeddelande 119/2020
Pääministeri Marin ja YK:n pääsihteeri Anton Guterres

Statsminister Sanna Marin och FN:s generalsekreterare António Guterres träffades i FN:s högkvarter i New York fredagen den 6 mars. Vid sitt enskilda möte diskuterade Marin och Guterres kampen mot klimatförändringar och främjandet av jämställdhet. Statsminister Marin berättade för generalsekreterare Guterres att Finlands mål är att stärka det multilaterala system där FN är en hörnsten, och tackade Guterres för organisationens reformarbete.

”Jag berättade att Finland tar främjandet av hållbar utveckling på allvar. Själv tänker jag delta i FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling (High Level Political Forum on Sustainable Development) här i New York i juli och redogöra för Finlands framsteg i frågan”, sade statsminister Marin.

Statsminister Marin var huvudtalare vid FN:s kvinnoorganisation UN Womens kvinnodagsevenemang i FN:s generalförsamlingssal. Hon påpekade att trots att generalförsamlingen är den enda plats där varje land i världen kan göra sin röst hörd, är denna röst fortfarande alltför ofta männens röst.

”I mitt tal berättade jag om vad Finland under årens lopp har gjort för att vara ett av världens mest jämställda länder. Trots det återstår det också i Finland mycket arbete för att främja jämställdheten”, konstaterade statsminister Marin.

Även Finlands FN-representation ordnade ett evenemang med jämställdhetstema, som statsminister Marin öppnade.

En annan viktig programpunkt i New York var statsminister Marins öppna föreläsning vid Columbia University under rubriken ”The Climate Neutral Welfare Society: Is it the Model of the Future?”. Statsministern träffade också finländska studerande vid universitetet.

”Vi kan inte bekämpa klimatförändringarna utan en övergripande syn på hållbar utveckling. I förändringen måste vi utöver miljön också beakta ekonomiska och sociala aspekter”, sade statsminister Marin under sin föreläsning vid universitetet.

Ytterligare information: Lauri Voionmaa, statsministerns specialmedarbetare (internationella ärenden), tfn 0295 160 306, och Päivi Anttikoski, statsrådets kommunikationsdirektör, tfn 040 536 4821

Sanna Marin
FN
internationella kvinnodagen
jämställdhet
klimat