Samapalkkaisuusohjelman arviointi suosittaa konkreettisia toimenpiteitä sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi

14.12.2018 11.23
Tiedote 208

Ero naisten ja miesten palkkatuloissa on yli 7000 miljoonaa euroa vuodessa. Sukupuolten välinen palkkaero on kaventunut hitaasti, ja tämän hetkisellä vauhdilla palkkaeron poistaminen vie vuosikymmeniä.

Samapalkkaisuus-tavoitteeesta on kolmikannassa laaja yhteisymmärrys, mutta keinoja sen saavuttamiseen on nyt vähemmän kuin kymmenen vuotta sitten.  

Näin toteaa DI Leo Suomaa tekemässään samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarvioinnissa. Kolmikantaisen ohjelman pyrkimyksenä on kaventaa naisten ja miesten keskimääräistä palkkaeroa, joka tällä hetkellä koko työmarkkinoilla on noin 16 prosenttia.

Samapalkkaisuusohjelmilla on arvioitsijan mukaan ollut merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus, vaikka niiden välitöntä vaikutusta sukupuolten palkkaeroon on vaikea arvioida. Leo Suomaa ehdottaa, että samapalkkaisuustoimenpiteitä tulee jatkaa ja tehostaa. Arviointi suosittaa laajasti erilaisten keinojen käyttöä naisten ja miesten välisen palkkaeron kuromiseen.

Palkkatietämystä pitää lisätä

Haastateltujen asiantuntijoiden mukaan palkkatulojen eroon saattaa vaikuttaa myös heikko palkka-tietämys, tai palkka-avoimuuden puute. Kun yrityksessä tai muussa organisaatiossa on tehty kunnollinen lain edellyttämä palkkakartoitus, se on yleensä johtanut perusteettomien palkkaerojen poistamiseen.  Yritys- ja työpaikkatasolle tarvitaan työkaluja, digitaalisiakin, tukemaan lainsäädännön toteuttamista, arvioi Suomaa.

Tasa-arvoasioista vastaava ministeri Annika Saarikko painottaa, että tahtia sukupuolten sitkeän palkkaeron kaventamiseksi on lisättävä. Yksi keino on palkka-avoimuuden vahvistaminen lainsäädännön keinoin. Vuoden alussa aloittaa kolmikantainen työryhmä, jonka tehtävänä on selvittää palkka-avoimuuteen liittyviä lainsäädännöllisiä muutostarpeita. Työryhmän selvitys on käytettävissä kuluvan hallituskauden päättyessä.

Sitoutuminen naisten ja miesten palkkaeron kaventamiseen näkyväksi

Hallituksen ja työmarkkinajärjestöjen tulee sitoutua näkyvästi sukupuolten välisen palkkaeron kaventamiseen. Joitakin asioita onkin saatu jo tehtyä. Esimerkiksi naisten ja miesten yhtäläisiin uramahdollisuuksiin vaikuttavaa perhevapaauudistusta ja yleisen palkka-avoimuuden edellytyksiä on jo valmisteltu niin, että niistä voidaan Leo Suomaan mukaan odottaa päätöksiä.

Samapalkkaisuusohjelman jatkoa käsiteltiin tänään työmarkkinajohtajien ja keskeisten ministeriöiden samapalkkatapaamisessa. Yksimielisyys vallitsee siitä, että sukupuolten palkkaeron kaventamiseksi tarvitaan jatkossakin kolmikantaista yhteistyötä.

”Peräänkuulutan kunnianhimoa ja tehokkaita, uusiakin toimenpiteitä”, ministeri Saarikko korostaa.

Samapalkkaisuusohjelman 2016-2019 kokonaisarviointi julkistettiin Helsingissä pidetyssä Samapalkkafoorumissa 14. joulukuuta. 

Samapalkkafoorumi on vuosittain järjestettävä tilaisuus, jossa käsitellään sukupuolten välisiä palkkaeroja ja niiden kaventamista. Foorumi on osa Samapalkkaisuusohjelmaa, jota koordinoi sosiaali- ja terveysministeriö.

Lisätietoja

projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen, p. 02951 63230
DI Leo Suomaa, p. 040 506 5450

Annika Saarikko
oleminen
samapalkkaisuus
selvitys
tasa-arvo
työelämä