Talouspolitiikka-kirjoitussarja
Pääministeri Rinne: Ilmastoystävällisen yhteiskunnan on oltava oikeudenmukainen kaikille

Valtioneuvoston viestintäosasto 10.9.2019 14.25
Tiedote 445/2019

Hallitus on asettanut kansainvälisestikin vertaillen kunnianhimoisen ilmastopoliittisen tavoitteen täydestä hiilineutraalisuudesta vuoteen 2035 mennessä. Samalla hallitus tavoittelee työllisyysasteen nostamista edelleen 75 prosenttiin. Pääministeri Antti Rinne peräänkuuluttaa tänään talousneuvoston Talouspolitiikka-kirjoitussarjassa julkaistussa kirjoituksessaan keinoja, joilla kunnianhimoista ilmastopolitiikkaa voitaisiin toteuttaa sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla ja hyvinvointieroja kasvattamatta.

Harkitsemattomasti toteutettu ilmastopolitiikka rasittaa suhteellisesti eniten heikommassa asemassa olevia pieni- ja keskituloisia kansalaisia ja lisää eriarvoisuutta. Pääministeri Rinteen mukaan tämän estäminen on paitsi oikeudenmukaisuuskysymys myös edellytys ilmastopolitiikan laajapohjaiselle kannatukselle.

Avoimessa taloudessa mahdollisuudet siirtää ilmastopolitiikan kustannuksia yrityksille ovat hyvin rajalliset ilman laajempaa kansainvälistä koordinaatiota. Yksipuoliset toimet vaarantavat yritysten kansainvälisen kilpailukyvyn ja heikentävät Suomen houkuttelevuutta tuotannon sijaintipaikkana. Pääministeri peräänkuuluttaakin ongelmien ratkaisemiseksi yhteistyötä erityisesti EU-maiden kanssa. Suomi voi myös itse olla aktiivisesti etsimässä yhteisiä ratkaisuja.

Pääministeri Antti Rinne: Ilmastoystävällisen yhteiskunnan on oltava oikeudenmukainen kaikille

Lisätietoja talousneuvostosta

Antti Rinne
arvot
elinkeinot
hallinto
hyvinvointi
ilmasto
politiikka
talous
tasa-arvo
ympäristö