Valikko

Koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistä varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa selvitetään

Opetus- ja kulttuuriministeriö 8.6.2020 11.29
Tiedote

Opetus- ja kulttuuriministeriö on kutsunut apulaisprofessori Venla Berneliuksen Helsingin yliopistosta selvityshenkilöksi 15.6.2020 - 31.1.2021 väliseksi ajaksi. Selvityshenkilön tehtävänä on pohjustaa Oikeus oppia – varhaiskasvatuksen ja esi- ja perusopetuksen kehittämisohjelman työtä koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämiseksi.

Bernelius tuottaa selvityksessään pitkän aikavälin kuvaa kansallisen tasa-arvotyön alueellisista, sosiaalisista ja muita lähtökohdista ja vertailee niitä kansainvälisesti. Lisäksi selvitys tuottaa tietoa alueellisten ja koulujen välisten erojen kehittymisestä.

Osana Oikeus oppia –ohjelmaa ministeriö on asettanut 13.5.2020 koulutuksellisen tasa-arvon ja positiivisen erityiskohtelun edistämistoimia varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa valmistelevan työryhmän. Työryhmän tehtävänä on laatia lainsäädäntöehdotus positiivisen erityiskohtelun ja tasa-arvon edistämistoimien vakiinnuttamiseksi vaikuttavaksi osaksi perusopetuksen valtionosuusrahoitusjärjestelmää sekä laatia ehdotus positiivisen erityiskohtelun mallin vakiinnuttamiseksi varhaiskasvatuksen alalla. Lisäksi työryhmä valmistelee toimenpide-ehdotuksia koulutuksellisen tasa-arvon edistämiseksi. Työryhmän puheenjohtajana toimii ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen opetus- ja kulttuuriministeriöstä.

- Yhteiskunnan eriarvoistumiskehitys näkyy vahvasti perusopetuksen oppimistuloksissa. Koulutuksellisen tasa-arvon edistäminen vaatii johdonmukaisia ja tutkimukseen perustuvia toimia. Oikeus oppia –ohjelmalla luodaan pohjaa pitkäjänteiselle ja vaikuttavalle kehittämiselle, opetusministeri Li Andersson toteaa.

Oikeus oppia -ohjelman tavoitteena on varmistaa tasavertaiset mahdollisuudet yksilöllisillä oppimispoluilla, positiivisen diskriminaation rahoituksella, joustavammalla opetuksella ja riittävällä tuella. Ohjelman avulla vahvistetaan koulun merkitystä yhteisön keskuksena ja hyvinvoinnin edistäjänä sekä kiinnitetään erityishuomio tunnistettuun eriarvoistumiskehitykseen koulujen sisällä ja koulujen välillä, isojen kaupunkien sisällä ja alueiden välillä, sukupuolten välisissä osaamiseroissa ja maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kohdalla.

Oikeus oppia –ohjelmaa toteutetaan tutkimustietoon perustuen laajassa yhteistyössä koulutusalan sidosryhmien sekä tutkijoiden kanssa. Ohjelmalle on asetettu kansallinen Oikeus oppia –foorumi sekä kaksi valmistelutyöryhmää. 

Lisätietoja:

  • Venla Bernelius Apulaisprofessori, maantiede (kaupunkimaantiede), Geotieteiden ja maantieteen osasto, Urbaria –instituutti, Helsingin yliopisto, puh. 050 415 4865
  • ylijohtaja Eeva-Riitta Pirhonen, puh. 02953 30258
  • Lisätietoja Oikeus oppia -ohjelmasta
Koulutus Li Andersson Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus
esiopetus
kasvatus
kohtelu
koulutus
opetus
perusopetus
positiivinen erityiskohtelu
selvitysmiehet
tasa-arvo
varhaiskasvatus