Suomen hallituksen kansainvälinen tasa-arvopalkinto liittokansleri Angela Merkelille

14.12.2017 19.42
Tiedote 594/2017
Angela Merkel vastaanotti tasa-arvopalkinnon pääministeri Juha Sipilältä Brysselissä. Kuva: Juha Roininen

Pääministeri Juha Sipilä julkisti 14. joulukuuta Brysselissä Suomen hallituksen perustaman kansainvälisen tasa-arvopalkinnon (International Gender Equality Prize) ensimmäisen saajan. Palkinto myönnetään Saksan liittokansleri Angela Merkelille tunnustuksena hänen pitkäaikaisesta maailmanlaajuisesta toiminnastaan ihmisarvon ja ihmisoikeuksien puolustajana sekä naisten ja tyttöjen puolestapuhujana.

"Liittokansleri Angela Merkel on noussut yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä ja hän on esikuva monelle naiselle ja tytölle", pääministeri Juha Sipilä sanoo.

Tasa-arvo on keskeinen arvo satavuotiasta itsenäisyyttään juhlivalle Suomelle.

"Annoimme ensimmäisenä valtiona maailmassa täydet poliittiset oikeudet naisille 1906. Palkinnon myötävaikutuksella haluamme vahvistaa tasa-arvon arvostusta myös muissa maissa eri puolilla maailmaa", pääministeri Juha Sipilä jatkaa.

Suomen hallituksen perustama palkinto on suuruudeltaan 150 000 euroa. Palkinnonsaaja ei saa summaa omaan käyttöönsä, vaan hän ohjaa varat naisten ja tyttöjen asemaa vahvistavaan avustuskohteeseen. Palkintosumma rahoitetaan Suomen kehitysyhteistyömäärärahoista.

Liittokansleri Merkelin valitsema palkintokohde julkistetaan Tampereella alkuvuonna 2018 järjestettävässä korkean tason tasa-arvoseminaarissa. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Tampereen kaupungin kanssa.

Valtioneuvosto myönsi palkinnon riippumattoman palkintolautakunnan tekemän ehdotuksen pohjalta. Palkintolautakuntaan kuuluvat tänä vuonna sen puheenjohtaja Tampere-talon toimitusjohtaja Paulina Ahokas, Suomi 100 -juhlavuoden pääsihteeri Pekka Timonen sekä kirjailija ja tutkija Rosa Meriläinen.

Palkinnon perustelut

Liittokansleri Angela Merkel on elämäntyöllään noussut yhdeksi maailman vaikutusvaltaisimmista henkilöistä ja esikuvaksi monelle naiselle ja tytölle. Hän on omalla esimerkillään osoittanut, että naiset voivat päästä ylimmille johtopaikoille.

Liittokanslerina Merkel on nostanut sukupuolten tasa-arvon maailman valtionpäämiesten agendalle. Hän on pyrkinyt parantamaan erityisesti kehitysmaiden naisten oikeuksia ja mahdollisuuksia.

Saksassa hänen tavoitteenaan on naisten ja miesten aito yhteiskunnallinen tasa-arvo, johon kuuluu esimerkiksi työ- ja perhe-elämän helpompi yhdistäminen.

Kansainvälisten haasteiden paineessa Angela Merkel on aina puolustanut ihmisarvoa ja ihmisoikeuksia. Hän on myös vahva Euroopan arvojen puolestapuhuja ja esikuva – todellinen eurooppalainen johtaja.

Lisätietoja: Erityisavustaja (EU-asiat) Riikka Pakarinen, p. 040 580 0833, kansainvälisten asioiden neuvos Jorma Korhonen, p. 0295 160 410, erityisasiantuntija Peter Westerstråhle p. 0295 160 193, viestintäasiantuntija Irina Haltsonen, p. 050 597 3744, valtioneuvoston kanslia.

Palkinnonsaajan julkistustilaisuudesta kuvia median käyttöön valtioneuvoston Flickr-tilillä 

Julkistustilaisuudesta tv-laatuista kuvaa median käyttöön EU:n neuvoston 

Videokooste ensimmäisen kansainvälisen tasa-arvopalkinnon saaja, liittokansleri Angela Merkel

Lisätietoja kansainvälisestä tasa-arvopalkinnosta IGEP-verkkosivulla 

Palkinnon Twitter-tili IGEP Finland @igepfinland , tunniste #IGEP

Juha Sipilä
EU
Eurooppa-neuvosto
Suomi 100 vuotta -juhlavuosi
arvot
demokratia
juhlavuodet
juhlavuodet
kansainväliset suhteet
kehitysyhteistyö
palkinnot
tasa-arvo