Ett internationellt jämställdhetspris inrättas För att bygga upp en jämställd framtid För att stärka flickors och kvinnors ställning runt om i världen För att fira jubileumsåret för Finlands självständighet

Mottagaren av det internationella jämställdhetspriset offentliggörs den 14 december

Den första mottagaren av det internationella jämställdhetspriset, International Gender Equality Prize, offentliggörs i Bryssel den 14 december. Priset har inrättats av Finlands regering och det tilldelas en person eller aktör som har främjat jämställdhet mellan könen på ett sätt som är internationellt betydande.

Läs mer

Regeringsmedlemmar presenteras i en webbtjänst

Statsrådets kansli offentliggör en webbtjänst med information om kvinnliga ministrar för att fira Finlands 100-årsjubileum. I tjänsten regeringar.fi presenteras alla självständighetstidens kvinnliga ministrar från Miina Sillanpää till Annika Saarikko. 

Läs mer